SNOWFLAKE CUSTOMS

Wednesday, September 19, 2012

Shovel chopper Neck work

 Butwelds are driled to remove the old pipes.
Hitsaukset poistetaan niin että saadan pois vanhat putket.


 The neck has been cut and grinded in many ways. 
Niska leikataan ja tehdään halutut muutokset.
 The neck parts are fixed inte frame and framejig in it desired positions.
Niskan osat asennetaan haluttuihin paikkoihin rungossa ja runkojiggissä
 The neck is welded in stages.
Niska hitsataan asteittain.
Ready, now to the axleplates.
Valmis, nytt takapalojen aika.

No comments:

Post a Comment