SNOWFLAKE CUSTOMS

Wednesday, September 19, 2012

Shovel Chopper Frame

 Shovel Chopper frame, I will show you on this blogg how SFC changes the frame
Shovel kopterin runko, näytän tässä blogissa sinulle miten SFC tekee runkomuutoksen.
 Ewery thing is measured and leveld.
Kaikki mitataan ja laitetaan vaateriin.
 This shovel frame has been in an accident.
Tämä shovelin runko on ollut kolarissa.
Here the frame is cut, I will also show the rake work is done.
Tässä on runko leikattu, näytän myös miten niskan reikkaus tehdään. 


No comments:

Post a Comment